OPIS

I-PAKET: 250,00kn
Usluga čišćenja grobnog mjesta i okoliša. Postavljanje cvijetnog aranžmana (sezonsko svježe ili suho, svileno cvijeće) u vrijednosti 50,00kn. Paljenje svijeće u vrijednosti 10,00kn. Izvještaj sa fotografijom.

II-PAKET: 400,00kn
Usluga čišćenja grobnog mjesta i okoliša. Pranje grobnog mjesta od mramora i granita. Postavljanje cvijetnog aranžmana (sezonsko svježe ili suho, svileno cvijeće) u vrijednosti 50,00kn. Paljenje svijeće u vrijednosti 10,00kn. Izvještaj sa fotografijom.

III-PAKET: 600,00kn
Usluga čišćenja grobnog mjesta i okoliša. Pranje grobnog mjesta od kulira i kamena. Premazivanje impregnacije za zaštitu kamena. Postavljanje cvijetnog aranžmana (sezonsko svježe ili suho, svileno cvijeće) u vrijednosti 50,00kn. Paljenje svijeće u vrijednosti 10,00kn. Izvještaj sa fotografijom.

Cijena usluge se odnosi na jednokratni posjet grobnom mjestu.